Wet- en regelgeving

Niet alleen op het gebied van Safety gelden normen en richtlijnen om veiligheid te waarborgen. Ook op het gebied van Security moet u voldoen aan eisen om de veiligheid van uw mensen en systemen te garanderen. Zo geeft richtlijn ‘Cyber security voor industriële automatisering en besturingssystemen’ (IEC 62443) aan hoe bedrijven en componenten kunnen voorkomen dat ze onvoldoende cyber secure zijn.

Ieder bedrijf heeft de verplichting de eigen digitale beveiliging goed op orde te hebben én zijn producten en diensten adequaat beveiligd te leveren. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van deze verplichting.

Daarnaast zijn er bedrijven die hun verantwoordelijkheid bewust negeren en vervolgens aansprakelijkheid trachten te ontlopen via ontsnappingsclausules in contracten. Dit is niet toegestaan onder het consumentenrecht, en ook onder het ondernemingsrecht valt niet alle verantwoordelijkheid uit te sluiten. Laat uw situatie toetsen aan de huidige wet- en regelgeving door Pilz.

Menu